ср, 28 июля 2021
EUR21.2850
USD18.0497

Министерство окружающей среды Республики Молдова

ANUNŢUL PUBLIC
privind aprobarea deciziei etapei de evaluare
prealabilă a impactului  asupra mediului
a activităţii planificate


Primăria or. Tvardița, r-nul Taraclia anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată ,,Proiectarea rețelelor de canalizare în or. Tvardița, r-nul Taraclia”.
Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu din data de 07.05.2021 şi la pagină web oficială http://mediu.gov.md/ro/node/143.
Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.
Publicul interesat poate consulta la cerere, conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.
Observaţiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

 

вт, 11 мая 2021 Объявления